Horti-Scan BV
Postbus 95
3850 AB Ermelo (NL)

T +31 (0)341 553 653
M +31 (0)653 336 953
F +31 (0)341 553 702
E info@hortiscan.nl

Teelttips

Laat u voldoende informeren, vr dat u met een teelt start: een goed begin is immers het halve werk. Als kweker bent u altijd afhankelijk van mensen (leveranciers, personeel, consumenten) en moet u goed inspelen op 'wisselingen' van het weer (klimaat) en de markt (vraag).
Met onafhankelijke adviezen van Horti-Scan BV wordt uw teelt voorspelbaar en u krijgt beter inzicht in de belangrijkste onderwerpen:
  1. GEWAS
  2. POT- EN TEELTVLOER
  3. GROND
  4. BEMESTING
  5. pH-zuurgraad

1. Welk GEWAS? De beste 'specifieke' gewasinformatie die u doorgaans kunt vinden in Teeltbeschrijvingen, zijn zeer algemeen en moeten worden afgestemd op w situatie. Voorkom 'bedrijfsblindheid' en 'tunnelvisie' door een Externe Specialist in te schakelen (helikopterview).

2. Welke POT? Leveranciers van 'dode' uitgangsmaterialen hebben uitvoerige 'product'-beschrijvingen, waarin vermeld wordt, aan welke specificaties het 'onderscheidend' product behoort te voldoen: design bodem, hanteerbaarheid in machine, beperking lichtdoorlaat, etc. Vraag en vergelijk! De beste keus voor w situatie is anders dan voor de 'concullega'.

3. Welke GROND? Voor Potgronden, Teeltsubstraten, Zaai- & groeimedia is extra kennis / ervaring een groot voordeel: vraag onafhankelijk advies via Horti-Scan BV. dat is voor u verreweg de beste keus.

4. Welke (BASIS-)BEMESTING? Vraag om 'aangepaste mestrecepten', die afgestemd zijn op w omstandigheden. In de eerste 4-6 teeltweken is het lastig om te moeten corrigeren vanwege onbalans in startvoeding. Let daarbij op voldoende opneembare Calcium en de juiste pH - vanaf de eerste dag.
Lees verder...

Basisvoeding afstemmen op: Gewas, Teeltsysteem, Substraat, Waterkwaliteit en Klimaat (zomer en winter - binnen en buiten) - samen zoeken naar de juiste NPK's met een Optimale Balans van Spoorelementen (OBS).

Horti-Scan BV helpt de plant actief te blijven: => start met hoge 'Calcium-Opname Capaciteit' (COC). Met de beste omstandigheden n de grond, plus actieve, gezonde wortels (voor selectieve voedingsopname), reageert de plant positief op gunstige combinaties van 'overige teeltfactoren, zoals licht, temperatuur, CO2, vochtdeficit. Deze parameters worden steeds vaker gemeten 'aan de plant': Blad- + Wortel temperatuur, Leaf Area Index (LAI), stand van de huidmondjes.

Horti-Scan BV helpt u bij het uitrekenen van uitgebalanceerde A-+B-mestschema's voor gebruik van Vaste- of Vloeibare-, Enkelvoudige of Mengmeststoffen: het is voor u van groot belang, dat u weet en ziet, wat de plant krijgt en hoe de plant reageert.

Maak gebruik van de voordelen van bladbemesting: steeds meer kwekers melden een positieve reactie. Is uw gewas reactief voor chemische remstoffen? Welke concentraties / combinaties werken optimaal? Welke bladmeststof kan hieraan bijdragen? Horti-Scan BV helpt u met effectiviteittoetsing onder uw omstandigheden.


5. Welke pH-zuurgraad? pH = zuurgraad van een oplossing: de zuurgraad is een (resultaat)-meting (=momentopname) in de balans tussen zuren (H+) en basen (OH-) en wordt uitgedrukt in pH. Naarmate de pH-waarde lager is, is de concentratie H+ hoger en reageert de oplossing sterker zuur. Bij hogere pH-waarde is de concentratie OH- hoger en reageert de oplossing meer basisch.
Lees verder...

Voordat u start met 'Aanzuren', 'logen' of met veel 'Ammonium', moet u eerst weten wat er precies aan de hand is.

De pH van een chemische oplossing kan variren van erg zuur, bijvoorbeeld 'accuzuur'(=pH=1) tot erg basisch (pH=14). Bij gelijke concentraties H+ en OH- is sprake van een neutrale oplossing (pH=7,0). In 'niet-gebufferde' oplossingen is een pH-meting een momentopname, die sterker kan variren onder invloed van een relatief kleine verschuiving in concentratie zuur. Door toediening van Ammonium of Ureum en bij hoge zoutconcentratie wordt meestal een lagere pH gemeten. Het pH-traject dat in groeimedia tussen de plantenwortels wordt gemeten of in drainwater, is beperkter, dan in laboratoria opstelling. (literatuur MSU: in ruim 12000 substraat-analyses is in meer dan 95 % een pH gemeten tussen 4,5 - 8. De meeste specifieke aanbevelingen in de praktijk variren tussen pH-5,8 - 6,2). Wilt u ECHT de pH in het teeltmedium (grond - substraat) veranderen? Raadpleeg eerst Horti-Scan BV voor een Onafhankelijk Advies.