Horti-Scan BV
Postbus 95
3850 AB Ermelo (NL)

T +31 (0)341 553 653
M +31 (0)653 336 953
F +31 (0)341 553 702
E info@hortiscan.nl

In de praktijk

Teelt

  Bollen & knollen
Alternaria, Rhizoctonia en Sclerotinia zijn problemen bij Lelies, Zantedeschia!
Besmet land en/of: te hoog P-AL + Mg + S, verminderen de opname van Calcium + spoorelementen (bijv.: Mn + Zn + B + Cu). Bij onvoldoende vitaliteit neemt de gevoeligheid voor schimmels toe.


Erwinia: werkt als sluipmoordenaar bij waterige Zantedeschia-knollen!
Beter uitgebalanceerde bemesting 'op het veld' vermindert de gevoeligheid. Via 'knol-analyses' leer je de zwakke schakels te herkennen.


Oorzaak van Eenstalligheid (dominante groeipunt)!
Te sterke groei + onbalans in hoofdelementen NPK + Ca + Mg + S-% in combinatie met te hoge bodemtemperatuur tijdens buitenlandse groeifase kan oorzaak zijn voor 'eenstalligheid' en ongelijkheid in de partij.


Bladpunten bij broei Ornithogalum (op pot) verminderen de sierwaarde!
Natte potkluit en hoog Fosfaat zijn duidelijke risicofactoren > veelal versterkt door hoog NH4 + Fe. Laat gewas voldoende afrijpen vr de preparatie.


Slappe stelen bij Amaryllis en Kiepstelen bij Tulpen verkorten vaasleven!
Onbalans in opname van voedingstoffen veroorzaakt door slechte wortelvitaliteit. Vaak terug te voeren op (te) hoog gehalte P+K en onvoldoende Calcium bij BOL-opkweek.