Horti-Scan BV
Postbus 95
3850 AB Ermelo (NL)

T +31 (0)341 553 653
M +31 (0)653 336 953
F +31 (0)341 553 702
E info@hortiscan.nl

In de praktijk

Teelt

  Kuip- en Potplanten onder glas
Welke pH is veilig voor Abutilon?
Veilig pH-traject ligt tussen pH:5,7-6,0; kans op Mangaan-overmaat bij pH<5,5.


Waarom stijgt de pH bij Solanum, Tibouchina?
Bij onbalans in Anion-<>-Kation-opname bijv. door stress, te sterke remming of (tijdelijke) groeistilstand, kan de pH-waarde in de pot spontaan stijgen.


Hoe ontstaan bladproblemen bij Lantana, Pentas?
Houd warmteminnende gewassen zoals Pentas en Lantana voldoende actief door hogere temperatuur; geef in opkweekfase voldoende Calcium + Fosfaat.


Is guttatie gunstig bij Aglaonema, Alocasia?
Guttatie is symptoom voor overdruk in zeef-/houtvaten: door hoge worteldruk en te weinig verdamping (vochtdeficit) worden opgeloste mineralen buiten de celwanden geperst (druppelvorming aan bladrand / bladpunt).


Welke maatregelen ter voorkoming wortelrot in Cyclamen?
Start met juiste pH en voldoende Ca + B in de potgrond; voorkom te hoge gehaltes P + K + Fe in opkweekfase en zorg voor actief klimaat.

Kies een potgrond met voldoende capillaire verdeling en gebruik zuurstofrijk gietwater met juiste voeding. Curatief=> aangieten Chemische middelen.