Horti-Scan BV
Postbus 95
3850 AB Ermelo (NL)

T +31 (0)341 553 653
M +31 (0)653 336 953
F +31 (0)341 553 702
E info@hortiscan.nl

Diensten

Horti-Scan BV is uniek in haar dienstverlening   ú moet eraan verdienen!

Met brede ervaring in de sierteeltsector biedt Horti-Scan BV goede oplossingen en acute hulp bij uw vragen of problemen:
flexibel en altijd 'maatwerk', afgestemd op úw teelt en úw omstandigheden en blijvend gericht op úw belang.
Lees verder...

Horti-Scan BV maakt een 'quick-scan': u noemt aandachtspunten en Horti-Scan BV biedt verbeteringsvoorstellen, waar u aan kunt verdienen!

Bijvoorbeeld:
 • Behoefte van het gewas bepaalt de juiste afstemming van groeifactoren: dat weet je of dat leer je door met je gewas 'om te gaan'- door samenspraak met de juiste specialisten heeft u sneller resultaat.
 • Plantenvoeding afstemmen op Teeltsysteem, Substraat, Waterkwaliteit en Klimaat (zomer en winter - binnen en buiten) - samen zoeken naar de juiste NPK's met de ideale Sporenmix.
 • Start-(voorraad)- bemesting kiezen, die het beste de behoefte van de plant benadert- (een goed begin is het halve werk).
 • Rekening houden met kwaliteit gietwater (Bron, Osmose, Regen, Sloot).
 • Gewasopname volgen en mogelijke uitspoelverliezen meten;
 • Misschien valt uw keus op (een gedeelte) 'langzaamwerkende' meststoffen?


Advisering op de kwekerij

Adviezen van Horti-Scan BV zijn gericht op de Optimalisering van TEELT, met de JUISTE VOEDING en milieuvriendelijk Groeimanagement. Met een juiste mix van teeltfactoren 'op maat' - inspelen op de vraag van de "Plant" en uw "Klant".
Lees verder...

Op de kwekerij gebeurt het! DŠŠr moeten uw planten het verdienen.

Bij problemen is een goede DIAGNOSE het halve werk - dat kan alleen ůp de kwekerij - uw gewas moet je op locatie ... ZIEN, RUIKEN, VOELEN, HOREN en METEN (= WETEN).

Daarom zijn goede adviezen niet mogelijk 'op afstand': dit leidt tot 'gokken'.

Zelfs met de modernste hulpmiddelen: (E-mail, inloggen-klimaatcomputer, webcam, etc.) kan een serieuze adviseur zich NIET optimaal inleven op de situatie 'in het veld'. Hoe meer informatie des te beter de diagnose.
 • Hoe was de realisatie + uitvoering van teeltmaatregelen en gewasbescherming (spuitschade?).
 • Wat vertellen de analyses (Grond- + Water- + Gewasopname) en hoe zijn de monsters genomen ?
 • Begeleiden en interviewen van teeltverzorgers- (deze hebben meestal de 'groenste vingers' van de kwekerij!)
Met elkaar groeien we naar een juist advies... met vertaling naar de praktijk. Planten geven waardevolle FEEDBACK - als de plant tevreden is, staan wij er achter!
 • Heeft u vragen over het gebruik van enkelvoudige meststoffen of receptuur voor de A+B-voedingsbakken?
 • Wilt u een combinatie van vloeibare + vaste meststoffen of heeft u voorkeur voor organische bemesting?
 • Wanneer kiezen voor het gemak van commerciŽle meng-meststoffen?
 • Wat gebeurt er met de zuurgraad? pH in de voedingsoplossing, in de spuittank en in het bodemvocht en/of in de wortelzone?
Maar ook bij andere Chemische of Teelttechnische onderwerpen biedt Horti-Scan BV graag de beste oplossing voor het hoogste rendement.


Coaching & Training

Het managen van kwekerijen wordt steeds complexer. Veel aandacht is nodig voor technische aspecten, zoals automatisering (hardware/software), energie- en milieu-vraagstukken, personeelsbeleid. Maar daarnaast staat de plant centraal, die het voor ķ moet verdienen. Waarom training en voor wie?
Lees verder...

Communicatie en Specialisatie (spreiding van taken) zijn belangrijke pijlers onder het Tuinbouwbedrijf. Daarnaast zijn creatieve talenten noodzakelijk om hoogwaardige producten op een juiste wijze in de markt te kunnen zetten.

Hoe houd ik een ontspannen sfeer in de organisatie, waarin iedereen zich thuis voelt en voldoende kan ontplooien?

De plant is de basis voor elke kwekerij: de plant moet uw ideeŽn waarmaken, is uw 'handelswaar' en laat uw bedrijf groeien en winst maken. Daar is aandacht voor nodig, kost training en nŠ-zorg. Dat leren uw medewerkers in een cursus en passen dit toe in de praktijk: dat gaat met Horti-Scan BV hand in hand. Uw commerciŽle mensen worden volwaardige gesprekspartners, met voldoende teeltkundige achtergrond.

Onderwerpen
Plantenfysiologie: hoe groeit een plant, hoe beoordeel je een plant, wat zijn stuurfactoren en hoe reageert een plant daarop?

Wortelmilieu: relatie tussen wortelmilieu en bovengrondse groei. Wat is invloed van Bemesting, Substraat, Zuurstof, Worteltemperatuur, etc. op de gezondheid van de plant?

Water en bemesting: welke criteria zijn belangrijk voor goede waterkwaliteit en -kwantiteit? Welke elementaire zaken bepalen de voeding- opname van het gewas?

Kasklimaat: Welke klimaatsfactoren hebben directe invloed op de sturing van het gewas? Wat kan met LED's- / welke Lichtsamenstelling, welke wortel-/temperatuur of van blad, schermgebruik, CO2, ventilatie, vochtdeficit (VPD).

Gezonde gewassen: door juiste Biologie, Chemisch of GeÔntegreerd?

Welke invloed hebben gewasbeschermingsmiddelen? Hoe werkt remstof? Wat kan ik bijmengen? Dit alles blijkt in de praktijk een complexe materie!

Locatie
De trainingen kunnen zowel op externe locatie worden verzorgd of op het bedrijf ('in-company'). Ook mogelijk in de vorm van een maandelijks terugkerend "Alternatief Teeltoverleg" (= thuiswedstrijd).


Projectbegeleiding bij Onderzoek, Productontwikkeling & Literatuurstudies

Zowel bij Onderzoeksvragen, als bij Introducties Nieuwe Producten, wordt advies uitgebracht op projectbasis, inclusief duidelijke rapportage. Hierbij worden uw wensen en haalbaarheid geanalyseerd, een stappenplan opgesteld en een bepaald budget vastgesteld.

Milieu-/Emissierapportages

Horti-Scan BV voldoet als 'Geaccepteerde Deskundige' aan de voorschriften van UO-Glami. Na inzage en controle van de voorgeschreven registraties van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en gebruikte energie, worden de verplichte 'Emissierapportages' digitaal namens u aangeleverd. Horti-Scan BV werkt samen met u aan hogere score in de 'MPS-ECAS'-kwalificaties.